8.8 C
Skopje
петок, декември 2, 2022
Место за реклама
САТРА
дома Историјат Стари фамилиј. родови

Стари фамилиј. родови

Во оваа категорија ќе се опфатат најстарите фамилијарни родови од нашата средина

Фамилијарен род ПАНКОВИ-Илинден

0
Први доселеници од овој род биле трите семејства на Јордан, Анто и Нешо, кои во Илинден биле дојдени од скопското село Бродец во 1922 година. Нивниот татко се викал Марко,непосредно по нивното доселување во Илинден...

Фмилијарен род„ЧУВАРОВИ“-Илинден

0
Најстар кој се доселил од овој род е Стојан ,дошол од Жбевац-Бујановац во 1921г.. *Стојан имал четири сина: Цанко,Славко,Душко и Сарафин и две ќерки Вида и Круна.*Цанко,син на Стојан  имал пет сина: Зоран, Дине, Коце,...

Фамилијарен род„Чанкулови“-Илинден

0
Оваа е една од поголемите галабија-родови во ИлинденПрвите доселеници од овој род потекнуваат од с. Бродец, а во Илинден се доселиле околу1924 година. Тоа биле: Биљбиљ, Стојан ,Јован, Владо, Цветко, Јордан и Неделко.*СТОЈАН...

ПАНУШКОВИ(РАЕВИ)-ИЛИНДЕН

0
Предците на оваа фамилија биле доселени од скопското село Кучевиште во 1922 година. Најпрво во Илинден се доселил Панушко со своите синови Трајан и Стоилко. *Трајан,син на Панушко  имал четири деца ќерка Стојанка и три...

Фамилијарен род „ВЕЛИЧКОВИ“-Илинден

0
Најстариот потомок на ова галабија бил Величко. Откако неговата мајка, која била мажена во с. Дељадровци, умрела млада, Величко и неговиот брат Анто останале сираци. Нивниот вујко Најдо ги земал да ги чува кај него. Потоа,...

ФАМИЛИЈАРЕН РОД „КАЛКУС“- ИЛИНДЕН

0
Ова е единствена чешка фамилија која во Илинден се доселила во 1922 година.  Доселени се по падот на царска Русија каде и тие порано живееле. Според кажувањата на Јарослав нивен потомак кога дошле во Скопје барале...

Фамилијарен род „АРСОВИ“-Илинден

0
,АРСОВИ“ –Дополнет предходен текст,со помош на Cristian Mirkovski ,потомок на овој род.Претставниците на овој род во Илинден биле доселени пред 1912 година за време турско од околината на Витина, Косово.  Тука најпрво се доселил Арсо,...

Род „ЈАНЕВИ“-населба Илинден

0
ЈАНЕВИКрошнарови е првиот назив за овој род ,но со време се претопил во ЈАНЕВИ најпрво живееле во Петровец ,потоа во Мралино,па во Бунарџик.Јане, најстариот предок на овој род, од Бунарџик во Илинден, како...

СТОЈАНОВСКИ-АНТОВИ

0
Најстариот потомок чие име го носи оваа галабија бил Анто. Мајката на Анто ,која потекнувала од родот Најдови-Гаурови, била омажена во Дељадровци ,таа умрела многу млада ,а Анто, и неговиот брат Величко останале сираци.  * Најдо...

„Колеви“-Илинден

0
Основач на овој род е Коле, син на Тасе по кој е именуван и родот како „Колеви“.Тасе,бил момок во Пиличковци ,но поради големата лојалност кон фамилијата кај што израснал –Пиличковци и што бил...

Популарно