8.8 C
Skopje
петок, декември 2, 2022
Место за реклама
САТРА
дома Историјат Нас. места низ времето

Нас. места низ времето

Селата од овој регион како и останатите села од поширокото подрачје на Скопје ја делеле истата историска судбина низ времето како и останатиот дел од Македонија .Низ времето имало многу преселби од едно на друго место ,поради разни непогоди војни,болести и друго.Во подоцнежниот период за време на турско како беговски чивчии се преселувале онаму кај што одел бегот.Националната и вреската структура се менувале сходно на тоа кој владее со населението .Реќиси сите населени места ги имаат променето првобитните живеалишта.И денеска можат да се сретнат разни предмети од домаќинствата или други знаци кои укажуваат дека некогаш тука се одвивал живот.Во понатамошниот текс пласираме кус историски осврт за секое населено место.

Дељадровци – Основни податоци

0
*Дељадровци се наоѓа во источниот дел на Скопската Котлина,а на североисточниот дел од општина Илинден,распослано помеѓу Автопатот и железничката линија Скопје-Куманово.Дељадровци е крајно село од општина Илинден кое се граничи со територијата на Куманово.Селото лежи...

Бучинци – Основни податоци

0
*Бучинци се наоѓа во крајниот источен дел на Скопската Котлина и припаѓа на Општина Илинден, а атарот се допира до територијата на Општина Куманово. Од градот Скопје е оддалечено 29 километри. Селото е рамничарско...

Мршевци – Основни податоци

0
*Мршевци се наоѓа во источниот дел на Скопската Котлина на територијата на Општина Илинден, на 27 километри одалеченост од градот Скопје. Селото е рамничарско и лежи на надморска височина од 330 метри во долниот...

Бујковци – Основни податоци

0
*Бујковци се наоѓа во источниот дел на Скопската Котлина .Селото е рамничарско и лежи на надморска височина од 300 метри .Распослано е во подножјето на ридовите кои се издигнуваат кон запад, а непосредно веднаш...

Миладиновци – Основни податоци

0
*Миладиновци се наоѓа во источниот дел на Скопската Котлина на 20 километри оддалеченост од градот Скопје, шест километри од општинскиот центар,односно од Илинден.. Селото се наоѓа веднаш од левата страна на автопатот „Акександар Македонски“...

Мралино – Основни податоци

0
*Географија и местоположба: Селото Мралино се наоѓа на југоисток од Скопје и припаѓа на општина Илинден се наоѓа во непосредно до меѓународниот аеродром„Александар Велики“. Од Скопје е оддалечено 17 км и до него се стигнува...

Бунарџик – Основни податоци

0
*Селото лежи на блага ридска височинка ,во правецот на Ајватовци постои стари археолошки наоѓалишта кои укажуваат дека тука некогаш се одвивал живот ,но дека денешните жители на Бунарџик немаат никаква врска со нив. Селото Бунарџик...

Ајватовци – Основни податоци

0
*Селото лежи на надморска височина од 320 метри,распослано е во подножјето на Ајватовски Рид., на допирот помеѓу возвишението (429 м) на север и котлинското дно на југ (233 м). Низ селото минува асфалтниот пат кој...

Кадино – Основни податоци

0
* Дополнета претходна објава со текст и фотографии Кадино е распослано е во источниот дел на скопска блатија ,во неговата непосредна близина се наоѓат остатоци од разни историски периоди од римскиот,словенскиот и турскиот период.Од римскиот...

Населба Илинден (Поранешно с. Белимбегово)

0
1. Природно-географски карактеристики на Населбата Илинден Според географско-топографската положба, населбата Илинден е сместена во источниот рамничарски дел на плодната скопска котлина, порано повеќе позната како скопска Блатија. Поголемиот дел од територијата на населбата е рамничарски,...

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ