20.8 C
Skopje
среда, мај 18, 2022
Место за реклама
Фреш Фарм
дома Култура Стари фотографии

Стари фотографии

Ќе се објавуваат фотографии од минатото од разни собири,активности,свадби,објекти за живеење,полски активности-производство изведувано срачно ,со зевгар добиток ,од областа на флората,фауната и друго ,односно фотографии кои денес не може да се направат.

Младинци од Илинден во 70-те

0
На фотографијата младинци од Илинден фотографирани во 70-те години од минатиот век, а на истата:Страшо Стојановски,Киро Соколовски,Боне Трајковски , Стево Донаковски и крајниот непознат.

Стара свадбарска носија од скопско

0
Се до индустријализацијата на земјата,особено на текстилната индустрија околу 50-те години, сите видови на носии: за деца,за млади ,свадбарски ,за стари машки и женски носии се изработувале рачно како: предење,ткаење,везење ,плетење,китење со разни...

Младинци од Кадино-1979г.

0
Младинци од Кадино 1979г. На фотографијата горе од длево кон десно:Љубица Јакимовска,Загорка Јакимовска,Атанас Филиповски,Танче,Димко Тодоровски,Весна Јакимовска. Доле:СветланаТодоровски-Величковска,Јованче Јакимовски,Раде Димитриевски,непозната,Славица Станковска и Стојче Станковски. Препознаени-Ознаени од Svetlana Velickovska

Младинци од Мршевци во 70-те години

0
Младинци ,од Мршевци фотографија од 1979/80 г., а на истата  Горе од лево: Стојанче Ј, Сузана?,Светлана Т,Слаѓана С,??,Драгица Т,Славица С. Долу од лево:Душко В,Љупчо Г, Јадранка Т, Власта Ѓ и Ружица Ѓ -Oзначени од Жика Стојчевски

Девојки од Булачани-1947

0
На фотографијата три девојки од Булачани фотографирани во 1947 година во типична нaродна носија од скопска Блатија Црно белата фотографијата обоена од https://www.facebook.com/mkincolor/

Млади од Илинден во 80-те

0
На фотографијата Санде Јовановски,Зорка Бошковска екс Ристовска,Чедо Ристовски и Киро Бошковски

Веселба во ПИЛИЧКОВЦИ, во 70-те год.

0
Фотографија од некоја веселба во Пиличковци на која има личности најмногу од тој род , но на истата има лица и од други родови родбински поврзани како кумови,старосватови,сватови и други.

Косто,Сашко и Драги

0
На фотографијата три наши сограѓани,родени 30-те години од минатиот век ,денес сите починати,од лево кон десно Косто Панушковски,Сашко Апостоловски и Драги Јовановски,фотографирани на некоја веселба во 80-те години од минатиот век.

Дел семејството Ангеловски-Марино

0
На фотографијата од лево кон десно горе:Мирче,Горица,Илинка и Радојка. Доле:Жане,Ацо,Оле,Живко и Ратка Атанасовска. Фотографијата е направена во 70- години од минатиот век.

ИО на пензионери Илинден-2000г.

0
Фотографија од извршниот одбор на пензионери „Илинден“ од Илинден , како огранок на пензионерското здружение Гази Баба во 2000 година. На фотографијата:Тодор Спасовски,Владо Јовановски,Васе Ѓуровски,?,Коле Георгиевски,Драган Насковски,Димче Тодоровски и Томче Славевски.
Место за реклама
Фреш Фарм

Популарно