8.8 C
Skopje
петок, декември 2, 2022
Место за реклама
САТРА

Сообраќај

Местоположбата на овој регион , во сите историски периоди, придонесувала на сообраќајот да му се посвети посебно внимание, особено по изградбата на пругата Скопје- Белград во 1883 година. Во 1961 година започнала изградбата на Автопатот “Братство Единство”. Сообраќајната поврзаностг и комуникативност на е извонредно добра за поширокиот скопски регион,Македонија и светот, бидејќи преку оваа територија минуваат сообраќајните делници М-1, М-3 и М-4 од меѓународните автопати. Покрај патниот и железничкиот сообраќај, забележителен развој имал и поштенскиот и телефонскиот сообраќај. Почетокот на поштенскиот сообраќај е поврзан со изградбата на поштата и пуштањето на првите современи телефонски линии во 1986 година. Во овој период изградени се и две пошти во Илинден и Миладиновци.

Миладиновци станува важна сообраќајна раскрсница на Балканот

0
Новиот автопат Миладиновци – Штип, прв во источниот дел на државата, конечно денеска е пуштен во употреба. Со новата автопатската делница Миладиновци –Штип и  вкрстувањето  на меѓународниот автопат Е-65(коридор 8) и меѓународниот автопат Е-75(коридор 10),Миладиновци станува централна...

Развој на автобускиот превоз во Илинден

0
*Развојот на локалниот автобуски превоз од Илинден кон Скопје и обратно редовно започнал да се одвива од 1965 година. Тогаш, започнала да функционира автобуската линија со број „63“ на ЈСП "Скопје". Автобусот тргнувал од...

Железничка станица Миладиновци-1887

0
Железничка станица Миладиновци Станицата е изградена околу 1887г.,кога е пуштено и првото пробно патување со воз од Скопје до српскo –турската граница .Станицата е една од првите железнички станици изградни на потегот Скопје –Куманово.Првата станична...

ЈСП-линија „66“

0
6 мај 1974г.,пуштена во сообраќај е автобуската линија бр.„66“ од Скопје до Мршевци.По извесно време линијата „66“ се раздвои на два крака еден Бучинци –Скопје ,а другиот Дељадровци –Скопје и обратно.

Превоз со современи возови денeс

0
Железничка станица Илинден -ноќе Превозот со брзи и современи возови денес.

Автопатот денес

0
Автопатот Скопје -Куманово ,изграден во 1978г. на местото на стариот Автопат, и двете слики се направени од исто место од каде може да се види разликата помеѓу стариот и новиот Автопат

Прв Автопат во Македонија -1961

0
Првиот Автопатот изграден во Македонија Скопје-Куманово ,изграден во 1961г.,денес проширен и модернизиран.Фотографијава е до железничката станица Илинден.

Чезата како превозно средство

0
Чеза,најмодерно превозно средство во првата половина на 20 век

Превозот денес со ЈСП

0
Автобускиот превоз денес е главно превозно средство, за жителите од Илинден.На фотографијата двокатен автобус на ЈСП Скопје на линијата „63“Скопје -Мралино ,пред општинската зграда во Илинден

Шинобус превозно средство

0
Овој шинобус беше најсовремено превозно средство за превоз на населението во шеесетите години од минатиот век.Жителите од Илинден,Марино,Бунарџик и Ајватовци ,работници,пазарџии,ученици и други од овие села ја користеа железничката станица Илинден.Во еден период беше премија...

Популарно