8.8 C
Skopje
петок, декември 2, 2022
Место за реклама
САТРА
дома ОПШТИ ПОДАТОЦИ

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Економските прилики во годините по војната во Илинден биле на многу ниско ниво. Во селата немало ниту еден индустриски објект, ниту, пак, развој на современите форми на занаетчиство, трговија или угостителство. Единствена гранка која имала широка распространетост, и со која се занимавало целото население, била земјоделието и сточарството. Затоа, по војната во сите села се развивала особено жива активност за формирање на селски работни задруги, кои, според тогашните размислувања и убедувања, имале задача да ги преобразат селата во развиени селско-стопански средини. Во нивното создавање од 1947 до 1950 година учествувало скоро целото население. По растурањето на колективите, на територијата на Илинден биле формирани земјоделски задруги, земјоделско-сточарско стопанство “Први Мај”, Живинарска фарма и други стопански субјекти. земјоделството и сточарството. Земјата се обработувала на примитивен начин. Се орало и се копало рачно или со сточна запрега и дрвено рало. Рачно се сееле нивите, а потоа рачно, со срп и коса се жнеело. За вршење се користел домашниот добиток.

КИТЕЊЕ НА СТОЖЕР

0
Првата половина од месец Август е време кога во минатото завршувала вршидбата на лебното жито. Таа макотрпна работа траела 10-на дена во звисност кој со што можел да го оврши житото,некој тоа го правеле...

МЕСАРНИЦА Zlate-Mes

0
Месарница Zlate-Mes, располага со најквалитетно свежо домашно месо и сите месни производи Во населба Илинден,веднаш до училиштето Гоце Делчев. Цени пристапни,беспрекорна услуга. За порачката печењето е гратис КОНТАКТ ЗА НАРАЧКИ: ТЕЛ:070444831 МЕСАРА,КОНТАКТ ТЕЛ:02520433, МЕСАРА и ТЕЛ:070390487...

ХИДРОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

0
 Илинден и околните села се една од ретките средини  која има скромна хидрографија, бидејќи на оваја  територија нема постојани природни водотеци,освен сливот на Сува Река кој го сочинуваат две помали реки кои во поголемиот...

ЗАНАЕТЧИСТВОТО од 1945 до денес

0
 Занаетчиството како гранка не било доволно привлечно за населението во Илинден во годините по ослободувањето во 1944 година. Причините за тоа биле немањето на доволен број лица заинтересирани за оваа дејност, бидејќи целото население, воглавно, се занимавало...

Стопански субјекти-економски развој

0
Ако пред две децении ,во  Населба Илинден и околните села  постоеле стопански  субјекти што можеле да се избројат на прсти, денес нивниот број изнесува неколку стотини. Тоа е и причината што денес, наместо вработување...

РАЗВОЈ НА СООБРАЌАЈОТ ОД 1945 до денес

0
 РАЗВОЈ НА СООБРАЌАЈОТ ВО НАСЕЛБА ИЛИНДЕН И ОКОЛНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОД 1945 до денес  Местоположбата на населба  Илинден и околните села од овој дел на скопска блатија во сите историски периоди, придонесувала на сообраќајот да...

Историјат на автобускиот превоз – линија број „63“

0
  Автобуски превоз од Илинден кон Скопје и обратно редовно започнал да се одвива од 1965 година. Тогаш, започнала да функционира автобуската линија со број „63“ на ЈСП "Скопје". Автобусот тргнувал од плоштадот "Слобода" и,...

Земјоделско-Сточарски развој од 1945 до денес

0
 *Економските прилики во годините по втората светска војна во Илинден(поранешно с.Белимбегово и другите околни села) биле на многу ниско ниво. Единствена гранка која имала широка распространетост, и со која се занимавало целото население, била...

Географско–топографска положба на областа блатија.

0
Во источниот рамничарски дел на плодната Скопска Котлина, област позната и по називот долна скопска балатија, се наоѓа распослана територијата на селата  кои ги обработуваме на оваа страница  и сите припаѓаат на Општина Илинден....

ХОТЕЛ БЕЛВИ

0
Еден од најпрво изградените хотелско угостителски објекти изграден на територијата на населба Илинден е хотелот "Белви". Хотелот бил изграден во 1969-1970 година и бил во сопственост на "Македонија турист", денес а.д. "Македонија Турист". Во...

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ