26.8 C
Skopje
недела, јули 3, 2022
Место за реклама
САТРА

Стари фотографии

Ќе се објавуваат фотографии од минатото од разни собири,активности,свадби,објекти за живеење,полски активности-производство изведувано срачно ,со зевгар добиток ,од областа на флората,фауната и друго ,односно фотографии кои денес не може да се направат.

Mлади од Илинден-1955

0
*Фотографија од 1955г.на истата млади од Илинден првата девојка е од Аџиевци,ќерка на Блажо ,втората е гостинка од Ајватовци-во народна носија од скопска блатија , Павлинка Бејтовска и Борче Пиличковски.Кај првата и третата девојка...

Сестрите Роса и Зорка

0
*На сликата сестрите Роса била мажена во родот Милошеви и Зорка била мажена во родот Кошарчеви и двете во Илинден ,сликани околу средината на минатиот век .Во Илинден во минатото доминирала народната носија од...

Оливера и Зорица-1979

0
*Оливера Бошковска(Бејтовска) и Зорица Велковска(Пиличковска) ,во народна носија од скопско-1979г 

Млади од Илинден -1955

0
* Фотографија од 1955 г. испратена од семејството Милевски ,на истата горе: првите две непознати ,третата Љуба  -сестра на Анто Аџиевски омажена за Косто Тодоровски од (Завирови)и доле Учителката Анче Дејановска ,која првите години на...

Сестрите Орданка и Вера

0
*Сестрите Орданка и Вера Милевски(Аџиевски) од Илинден,сликани 1964г во народна носија од скопска блатија.Слика испратена од семејството Милевски.

Живка Нацевска

0
*Живка Нацевска во народна носија од скопско ,сликана околу 1968 г. 

Деца во народна носија

0
*Сестрчките Румена и Лиле ,ќерки на Бранко и Нада Роглева во народна носија од скопско,фотографирани  во 1965г.,време во кое повеќе не се изработуваше народна носија,ама за убави денови (празници,свадби и други свечаности)истата се користеше.

Живка,Стојан и Вида во народна носија

0
*Фотографија испратена од Ангела Насковска, на истата млади Живка Видинска ,Стојан Спасовски-Видински и Вида Маџункова  во народна носија од скопско ,која на свечани денови се носела се до седумдесетите години од минатиот век.

Млади во народни носии

0
*Девојки во народни носии, Петранка Александрова во типична носија од скопска блатија и Дивна Јордановска во народна носија со примеси на влијанија на народни носии од други средини-1977г.

Млади од Илинден -1955

0
*Постара фотографија на млади од Илинден,сликани 1955година.Двете девојки во народна носија едната е Орданка Аџиевска,другата Мара Пурчева ,додека таа во белата облека е Павлина-Паља Бејтовска ,денес Павловска ,која денес има 85 години ,а потекнува...
Место за реклама
Фреш Фарм

Популарно